„Moterų palikimas: mūsų kultūros paveldas siekiant teisingumo“ yra europinis projektas, kuris reikšmingai prisidės prie moterų veikėjų įtraukimo į istoriją ir kultūrą bei jų palikimo į švietimo turinį. Penki projekto komandos sukurti intelektiniai produktai bus pasiekiami skaitmeniniu, nemokamu formatu, siekiant palengvinti ir paskatinti universalios kultūros puoselėjimą ugdymo procese ir atkreipti dėmesį į lyčių nelygybę dominuojančiame ugdymo turinyje.

Partneriai iš Ispanijos, Škotijos, Lietuvos ir Italijos, finansuojami Europos „Erasmus +“ programos, vadovaujant Valensijos Švietimo, kultūros ir sporto ministerijai (Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, Valensija) iš Ispanijos Valensijos regiono kurs šiuos produktus:

Išteklių banką, kuris apims veiklą, nuorodas ir informaciją apie moteris, jų darbus ir indėlį atsižvelgiant į vidurinio ugdymo dalykus bei ugdymo programas;
Tris kūrinių katalogus su moterų autorių kūrinių fragmentais: muzikiniais, literatūriniais ir meniniais.
Mokymo programą „Moterys ir STEM“, skirtą būsimiems mokytojams ir vidurinių mokyklų mokytojams, taip pat mokymo konsultantams.
Projektą „Moterų palikimas“ koordinuoja tyrėja ir pedagogė Ana López-Navajas. Projekto tikslas – patenkinti bendrą europinį poreikį susigrąžinti moterų kultūrinį indėlį ir įtraukti jų paveldą į mokomąją medžiagą, pripažįstant moterų, kaip kultūros veikėjų, vaidmenį bei atkurti jų kūrybos socialinę vertę ir paslėptą kultūros paveldą.
Misija

Pasiūlyti didaktinės intervencijos priemones, kurios palengvintų moterų paveldo įtraukimą ir jų indėlį į europinį švietimo turinį. Kita vertus, atvirų ir prieinamų išteklių pagalba koreguoti androcentrinį kultūros vaizdą, perduodamą per švietimo sistemas.
Vizija

Kultūros perdavimo ugdymo procese pokyčio pagalba atkurti kultūrinį ir istorinį moterų palikimą, siekiant sukurti universalią kultūrą naikinant lyčių nelygybę.
Nuorodos medijose
parsisiųsti