El projecte Women’s Legacy desenvoluparà, al llarg de 3 anys, cinc productes intel·lectuals: recursos digitals d’accés lliure i gratuït per facilitar la inclusió de les dones en els continguts educatius. El banc de recursos, producte destacat del projecte, està pensat per adaptar-se als continguts normatius de cada assignatura per afavorir al màxim el seu ús per part del professorat. Aquesta característica permet augmentar la capacitat d’intervenció i el converteix en un instrument de renovació pedagògica de primer ordre. Tots els productes generats pel projecte 'Women’s Legacy: Our Cultural Heritage for Equity' es podran transferir, en un futur, a altres llengües i sistemes educatius i serviran com a base per a noves formacions. A més, també podran utilitzar-se en l’àmbit de les polítiques públiques culturals.

Banc de recursos digital, d´accés lliure i gratuït, que proporciona activitats, indicacions i informacions de les dones i les seues obres, que han d’incorporar-se en cada matèria. Classificades per nivells, adaptades al contingut definit en la legislació i llestes per utilitzar-les a l’aula. Es podrà consultar per personatges, activitats didàctiques, obres i recursos.

Repositori digital i d´accés lliure d’obres musicals d’autoria femenina en diferents formats.

Repositori digital d´accés lliure i gratuït d’obres i fragments d’obres literàries d’escriptores europees.

Repositori digital d´accés lliure i gratuït d’obres artístiques d’autoria femenina.

Curs de formació Una ciència amb científiques per a l’aula

Formació de professorat per proporcionar referents femenins i les seues aportacions així com indicacions didàctiques per a enfocar les diferents matèries de ciència i tecnologia. S’impartirà a professorat de distints nivells educatius i especialistes en assessorament de formació de professorat.