Sòcies

Liderada per la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, l’associació estratègica per al desenvolupament de la innovació educativa a Europa d’aquest projecte està formada per 9 sòcies d’Espanya, Itàlia, Lituània i Escòcia.

Conselleria d’Educació, Cultura i Esport (Espanya)

És un òrgan administratiu de la Generalitat Valenciana amb competències en matèria d’educació, formació professional, promoció i patrimoni cultural, política lingüística i esports. Liderar aquest projecte respon a una de les majors necessitats detectades al Pla Director de Coeducació que s’impulsa des de la Conselleria: incloure les dones en els continguts educatius.

www.ceice.gva.es

Glasgow City Council Education Services (Regne Unit)

El Servei d’Educació Internacional del Servei d’Educació de Glasgow és l’únic de la seua classe en Escòcia i, com a tal, pretén que l’educació internacional jugue un paper clau en el desenvolupament dels i les joves com a persones amb visió de futur, culturalment alfabetitzades i amb mires a l’exterior. Com a ciutat, està compromesa en la construcció i millora de la seua estratègia internacional i en treballar amb sòcies valuoses com ho és València.

www.glasgow.gov.uk

Vilniaus Universitetas (Lituània)

És la universitat més gran de Lituània i participa activament en les polítiques d’educació superior i de desenvolupament de l’educació del professorat. L’Institut de Ciències de l’Educació és una subdivisió de la Facultat de Filosofia que se centra en la diversitat cultural, el desenvolupament sostenible i l’avaluació de polítiques en l’educació, amb especial èmfasi en innovacions tecnològiques com a eines per a la millora constant en les aules.

www.fsf.vu.lt/ugdymo-mokslu-institutas

Innovazione Apprendimento Lavoro Nazionale (Itàlia)

IAL Nazionale és la xarxa més gran de SRL (societats de responsabilitat limitada) d’Itàlia, compta amb la qualificació d’empresa social i opera en el camp de la formació continua i professional. La cerca constant de la innovació, tant en metodologies com en processos, permet a IAL oferir serveis i productes de formació a demanda altament competitius, amb certificats d’efectivitat, flexibilitat i qualitat.

www.ialnazionale.com

Universitat de València (Espanya)

La Universitat de València avança des de fa cinc segles per la via de l’excel·lència i la innovació, dedicada a la formació de professionals d’alta capacitació, a l’educació d’una ciutadania compromesa, a la investigació de prestigi i d’impacte internacional, a la difusió del coneixement i la cultura i al desenvolupament del territori. La Universitat està també compromesa en la conservació del seu patrimoni històric i identitari, el projecta al món i el posa a disposició de la societat.

www.uv.es

El Legado de las Mujeres. Asociación del profesorado para dar visibilidad a las mujeres en los contenidos de Educación Secundaria (Espanya)

El Legado de las Mujeres és una associació de professoral d’àmbit espanyol que té com a objectiu principal donar visibilitat a les dones en els continguts de l’educació secundària, recuperar el seu llegat cultural, artístic i científic, així com també determinar estratègies i metodologies per a la seua inclusió en els currículums i en les pràctiques docents.

legadodelasmujeres.es

Escola Sindical de Formació Melchor Botella (Espanya)

Entitat sense ànim de lucre que gestiona la formació de totes les persones que formen la Intersindical Valenciana, que engloba deu sindicats de la Comunitat Valenciana, amb un total de 18.000 afiliats i afiliades. Des de la creació del programa Erasmus+, la ESFMB ha augmentat sense parar la seua participació en diversos projectes que ha dut a terme amb diferents països europeus.

www.escolasindical.org

IES Benicalap (Espanya)

Ubicat al barri homònim de València, aquest IES ofereix les ensenyances d’educació secundària obligatòria, batxillerat i cicles formatius a més de mil estudiants. Catalogat com a centre plurilingüe, és un institut multicultural i inclusiu on estudia alumnat de més de treta nacionalitats diferents i que, a més, aposta clarament per la coeducació, el feminisme i el respecte a la diversitat.

mestreacasa.gva.es

IIS Luigi Einaudi (Itàlia)

IIS Luigi Einaudi ofereix cinc àmbits d’estudi: Turisme, Relacions Internacionals, Serveis sòcio-sanitaris, Gràfica i Comunicació. A més dels idiomes estrangers i digitals, l’alumnat d’aquest centre que té com a missió “explora el teu futur”, aprèn la cultura de la innovació oberta a través de la seua participació en hackatons, laboratoris Stem, map_lab, Erasmus, experiències digitals, model de pensament de disseny i mètode Ted Talks.

www.luigieinaudiroma.gov.it

Suports i col·laboracions

Tot un seguit d’institucions i centres d’ensenyament han expressat el seu suport al projecte i el compromís d’utilitzar i difondre els productes intel·lectuals que es generaran. Un llistat que anirà creixent

Ajuntament de València 

Ajuntament de Picassent 

Ajuntament de Monserrat 

Cátedra de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco

Sorkin

GTP Arquímedes (Universitat de València)

Editorial SM

Edicions Bromera

Associació per la Coeducació

Clásicas y Modernas, Asociación por la Igualdad de Género en la Cultura

Mujeres en la Música

IES Càrcer (València)

IES Fernando de Rojas (Salamanca)

IES Jorge Juan (Sagunt)

IES Lloixa (Sant Joan d’Alacant)

IES Llopis Marí (Cullera)

IES Mariano Quintanilla (Segòvia)

IES Martínez Uribarri (Salamanca)

IES Profesor Tierno Galván (Alcalá de Guadaira)

IES Rafal (Alacant)

IES Seritium (Jerez de la Frontera)

IES Vaguada de la Palma (Salamanca)

IES Vicenta Ferrer Escrivà (València)

IES Vicente Gandía (Castelló)