Notícies

Coneixes els llibres de text editats en col·laboració amb el projecte europeu Women’s Legacy?

Women’s Legacy, el projecte europeu Erasmus+ KA201 d’innovació educativa liderat per la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana, ha establit una col·laboració amb diferents editorials per traslladar el treball d’investigació de les seues associades als llibres de text, de manera que dones rellevants en diferents àrees del coneixement també apareguen al currículum escolar.

Concretament, aquesta iniciativa ha donat lloc a diversos llibres de text sobre música dirigits a l’alumnat de secundària que ja estan disponibles perquè el professorat els puga utilitzar a les classes. Es tracta de Musiquem 1 i 2, editats per Bromera en valencià, i de Música de otra manera, editat per Edebé en castellà. Ambdues propostes didàctiques destaquen per integrar de manera natural les obres i les autores en el context en què es van produir i per posar especial èmfasi en la perspectiva de gènere en tot el seu contingut.

Per a aconseguir-ho, cal destacar la participació de professionals expertes i experts en el desenvolupament dels llibres, qui han sigut capaços d’adaptar els seus coneixements sobre la matèria a l’imaginari de l’alumnat i de possibilitar l’aprenentatge significatiu a través de l’activació de les competències clau. Per exemple, en el cas de Bromera s’ha comptat amb:

  • Toni Caldés Garrido, qui va estudiar clarinet amb els professors Vicente Romero i Josep Fuster. Pertany al cos de docents d’educació secundària des de l’any 2001.
  • Laura Capsir Maiques, flautista i professora de música d’educació secundària. S’ha format en l’ESMUC i a París, i també a la Universitat de València, on ha cursat el màster de Pedagogia Musical.
  • Maria Faubel, professora de secundària, percussionista, compositora i cantautora, també és graduada pel Conservatori Superior de València i perfecciona els seus estudis de màster en la Hochschule für Musik de Detmond.
  • Ana Sánchez García, oboista i professora de música d’Educació Secundària Obligatòria, cursa els seus estudis musicals en el Conservatori Superior de Castelló de la Plana i estudia el màster de Professorat d’Educació Secundària en la Universitat de València.

A aquests llibres de text sobre música s’hi sumen altres dos editats en col·laboració amb Micomicona, que en aquest cas tracten sobre Llengua Castellana i Literatura. Adreçats també a l’alumnat de secundària, en la seua creació han participat les expertes Mila Picó, Esperanza Zaragoza, Isabel Llopis i Ana Meliá, qui han treballat el contingut amb una perspectiva de gènere transversal, utilitzant llenguatge inclusiu i evitant estereotips, així com promovent una reflexió activa i un aprenentatge significatiu.

Compartir aquesta notícia
Compartir aquesta notícia
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp