Política de privacitat:

Avís legal

El projecte Erasmus+ Women’s Legacy: Our Cultural Heritage for Equity (2020-1-ES01-KA201-083060), coordinat per la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, és el titular del portal d’aquest lloc web https://www.womenslegacyproject.eu (d’ara en avant també portal o lloc o lloc web) amb les següents dades de contacte:

– Adreça postal: Avinguda de Campanar, 32. 46015, València.
– Adreça electrònica: info.womenslegacyeu@gmail.com.

Aquesta informació legal es completa amb la política d’ús i política de cookies publicada en aquest lloc.


Política d´ús

Objecte

Els termes i condicions que més endavant s’indiquen (d’ara en avant política, condicions generals o condicions) regulen l’accés i ús del lloc web del projecte Erasmus+ Women’s Legacy: Our Cultural Heritage for Equity https://www.womenslegacyproject.eu (d’ara en avant també portal o lloc o lloc web).


Abast d’aquesta política

Dins de l’expressió “portal, lloc o lloc web” es comprenen -amb caràcter delimitatiu però no limitatiu- les dades, textos, gràfics, imatges, animacions, creacions musicals, vídeos, sons, dibuixos, fotografies i altres inclosos en aquest, i, en general, totes les creacions expressades per qualsevol mitjà o suport, tangible o intangible, amb independència que siguen susceptibles o no de propietat intel·lectual i industrial d’acord amb les normes vigents aplicables.


Acceptació d’aquesta política

L’accés i ús d’aquest lloc es realitza per la persona usuària sota la seua única i exclusiva responsabilitat.

S’adquireix la condició d’usuari i/o usuària del lloc mitjançant l’accés al lloc web, moment a partir del qual la persona usuària queda vinculada a l’ús dels serveis i continguts publicats d’acord amb el que s’estableix en les lleis aplicables, la present política i en els diferents textos legals publicats en el lloc.

La utilització del contingut i/o serveis del portal per part de la persona usuària suposa l’acceptació expressa de la present política en la seua totalitat.


Condicions d’ús del portal

La persona usuària només pot gaudir i utilitzar aquest lloc:

– Amb finalitats lícites i no lesives de drets i llibertats de tercers, o que puguen perjudicar, danyar o impedir per qualsevol forma l’accés a aquests, en perjudici del projecte Women’s Legacy: Our Cultural Heritage for Equity o de tercers.

– Respectant els drets –i molt especialment els drets fonamentals i llibertats públiques– d’uns altres tercers.

– Sense incitar ni promoure la realització d’actes delictius, xenòfobs, terroristes o degradants per raó d’edat, sexe, religió o creences; o de caràcter pornogràfic, obscé, violent o que atempten contra la llei, la moral o els bons costums.

– Sense incloure enllaços en les seues pàgines web particulars o comercials a aquest lloc web que no es limiten única i exclusivament a l’accés a la pàgina principal d’aquest.

– D’acord amb les presents condicions o altres textos legals publicats en el lloc.

Queda prohibit utilitzar aquest lloc:

– Com a via d’accés a Internet per a la comissió d’accions il·lícites o contràries a la legislació vigent, la moral, els bons costums i l’ordre públic.

– Emprant qualsevol tipus de virus informàtic, codi, programari, programa informàtic, equip informàtic o de telecomunicacions, que puguen provocar danys o alteracions no autoritzades dels continguts, programes o sistemes accessibles a través dels serveis i continguts prestats en el lloc web o en els sistemes d’informació, arxius i equips informàtics dels usuaris del lloc; o l’accés no autoritzat a qualssevol continguts i/o serveis del lloc web.

– Eliminant o modificant de qualsevol manera els dispositius de protecció o identificació del projecte Women’s Legacy: Our Cultural Heritage for Equity o els seus legítims titulars que puguen contindre els continguts allotjats en el lloc web, o els símbols que el projecte Women’s Legacy: Our Cultural Heritage for Equity o els tercers legítims titulars dels drets incorporen a les seues creacions objecte de propietat intel·lectual o industrial existents en aquest lloc web.

– Utilitzant la marca, noms comercials, així com qualsevol altre signe identificatiu que es trobe subjecte a drets de propietat intel·lectual o industrial, sense la prèvia autorització expressa i per escrit del seu propietari/a.

 

Drets del projecte Women’s Legacy: Our Cultural Heritage for Equity

El projecte Women’s Legacy: Our Cultural Heritage for Equityes reserva els següents drets:

– Efectuar modificacions en el contingut d’aquest portal sense previ avís, així com de la seua configuració i presentació.

– Limitar, excloure o condicionar l’accés de les persones usuàries quan no es donen totes les garanties d’utilització correcta del lloc per aquestos conforme a les obligacions i prohibicions que hagen assumit.

– Finalitzar la prestació d’un servei o subministrament d’un contingut.

– Emprendre qualsevol acció legal o judicial que resulte convenient per a la protecció dels drets del projecte Women’s Legacy: Our Cultural Heritage for Equity.


Propietat dels continguts

Els textos, imatges, logotips i altres continguts inclosos en aquest portal són propietat del projecte  Women’s Legacy: Our Cultural Heritage for Equity o de tercers que han autoritzat el projecte Women’s Legacy: Our Cultural Heritage for Equity la seua explotació. Queda prohibida la transmissió, distribució, reproducció o emmagatzematge, total o parcial, llevat que s’obtinga el consentiment previ del projecte Women’s Legacy: Our Cultural Heritage for Equity o dels seus tercers legítims titulars, excepte si s’indica el contrari en aquestes condicions o en altres contingudes en el portal.

Responsabilitat dels continguts

Aquest portal pot contindre enllaços a pàgines externes, no sent el projecte Women’s Legacy: Our Cultural Heritage for Equity responsable del contingut d’aquestes pàgines externes ni de qualsevol altre aspecte relacionat amb aquestes.

El projecte Women’s Legacy: Our Cultural Heritage for Equity no es fa responsable dels possibles danys que es pogueren produir pel fet d’utilitzar versions no actualitzades de navegadors o de les conseqüències que es pogueren derivar del mal funcionament del navegador, ja siga per configuració inadequada, presència de virus informàtics o qualsevol altra causa aliena al projecte Women’s Legacy: Our Cultural Heritage for Equity.

Legislació aplicable i jurisdicció

Aquest Avís Legal es regeix en tots i cadascun dels seus extrems per la llei espanyola, sent competents per a la resolució de qualsevol conflicte derivat o relacionat amb l’ús d’aquest portal els Jutjats i Tribunals de València.